Minimum Jeugdloon

De minimum jeugdlonen worden berekend door een percentage van het wettelijk minimumloon te nemen. Deze percentages zijn door de overheid vastgelegd en elke werkgever dient zich hieraan te houden. Meer betalen dan het minimum jeugdloon is uiteraard wel toegestaan, minder betalen nooit en is strafbaar en de werkgever zal hier een hoge boete voor krijgen.

Minimum jeugdloon en vakantiegeld

Voor elke werknemer is door bij wet bepaald dat je recht hebt op een vakantietoeslag van tenminste 8%. Het maakt dus niet uit hoe oud je bent, hoeveel je verdient of hoeveel uur je werkt. Je hebt altijd recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt over het algemeen uitbetaald in april of mei en is altijd 8% over het totale salaris dat je over de voorgaande 12 maanden hebt ontvangen. In principe alleen over je normale salaris, in sommige gevallen ook over je onregelmatigheidstoeslag, maar meestal niet over je overuren.

Minimum jeugdloon

Minimum jeugdloon

Het minimum jeugdloon worden bepaald voor jongeren vanaf 15 tot en met 22 jaar. Vanaf 23 jaar geld het minimumloon. Dit minimumloon staat in principe vast vanaf 23 jaar tot aan de pensioenleeftijd.

Het minimum jeugdloon per uur is net als bij het minimumloon een afgeleide van het maandloon. De wet schrijft slechts het minimum jeugdloon per maand voor.

Percentages minimum jeugdloon

Hieronder de percentages voor de minimum-jeugdlonen voor jongeren van 15 tot en met 23 jaar met de bijbehorende bedragen vanaf 1 januari 2014

 

Leeftijd
% minimumloon per maand  per week per dag per uur
vanaf 23 jaar 100% € 1.485,60 € 342,86 € 68,57 € 8,57
22   jaar 85% € 1.262,76 € 291,43 € 58,29 € 7,29
21   jaar 72.5% € 1.077,06 € 248,57 € 49,71 € 6,21
20   jaar 61.5% € 913,64 € 210,86 € 42,17 € 5,27
19   jaar 52.5% € 779,94 € 180,00 € 36,00 € 4,50
18   jaar 45.5% € 675,95 € 156,00 € 31,20 € 3,90
17   jaar 39.5 % € 586,81 € 135,43 € 27,09 € 3,39
16   jaar 34.5% € 512,53 € 118,29 € 23,66 € 2,96
15   jaar 30% € 445,68 € 102,86 € 20,57 € 2,57

Bovenstaande minimum jeugdlonen per uur zijn gebaseerd op een 40 urige werkweek. Is de gebruikelijke werkweek in jouw bedrijf 38 of 36 uur, dan zijn de uurlonen iets hoger. De maand en weekbedragen veranderen niet.

Ingangsdatum minimum jeugdloon

De bedragen die bij elke leeftijd vermeld staan gelden vanaf de dag dat je die leeftijd bereikt hebt. Wanneer je bijvoorbeeld 10 februari jarig bent en 17 wordt, heb je over de eerste 9 dagen van die maand recht op het minimum jeugdloon van een 16 jarige. Maar vanaf 10 februari hoort jouw baas het loon van een 17 jarige te berekenen.

Sommige werkgevers zullen het hogere jeugdloon pas in willen laten gaan vanaf de 1e dag van de volgende maand maar dat is niet toegestaan.

Op de pagina minimumloon 2016 vindt je de meest recente bedragen voor het minimumloon en het minimum jeugdloon.