Modaal inkomen

Als de politiek of de media het hebben over inkomens, koopkracht en de effecten hierop door politieke maatregelen, horen we vaak de term Modaal Inkomen. Wat houdt modaal inkomen in?

modaal inkomen

modaal inkomen

Modaal is afgeleid van de term “modus” welke gebruikt wordt in statistieken. De modus is het meest voorkomende getal in een getallenreeks. De modus is dus niet hetzelfde als het gemiddelde.
Modaal inkomen is het meest voorkomende inkomen in Nederland.

We zullen het verschil uitleggen tussen gemiddeld en modaal (modus).

En klein bedrijfje met 20 werknemers heeft een directie van 2 personen en nog een schoonmaker.
De directie verdienen elk 6.000 per maand. De 20 werknemers allemaal 2.000 per maand en de schoonmaker 1.200 per maand.
Gemiddeld verdient iedereen in dit bedrijf : 2 x 6.000 + 20 x 2.000 + 1 x 1.200 = 33.200 / 13 = 2.553 per maand.
Maar omdat de meeste mensen 2.000 per maand verdienen is het modaal inkomen in dit bedrijf slecht 2.000

Zo is er in Nederland ook een groot verschil tussen gemiddeld inkomen en modaal inkomen.

Voor 2015 ligt het modaal inkomen op ongeveer 34.000 per jaar incl vakantiegeld
Als we het hebben over het gemiddeld inkomen zijn daar heel veel interpretaties voor mogelijk. Gemiddeld inkomen per persoon in Nederland (dus iedereen meegeteld), inkomen per persoon voor iedereen met inkomen (ook iedereen met een uitkering), of inkomen per werkend persoon (in loondienst of zelfstandig) of gemiddeld inkomen per huishouden. Zoals je ziet zijn er dus heel veel verschillende uitkomsten mogelijk op de vraag, hoe hoog is het gemiddeld inkomen in Nederland?