minimumloon 1 juli 2014

Twee maal per jaar publiceert de Staatscourant de minimumlonen voor dat jaar. Het minimumloon wordt vastgesteld per 1 januari en 1 juli van elk jaar.

Zojuist zijn de nieuwe minimumlonen voor de tweede helft van 2014 bekend gemaakt. Ten opzichte van het minimumloon van 1 januari 2014 is er een stijging van 0,65%.

Hierdoor komen de minumumlonen vanaf 1 juli 2014 er als volgt uit te zien:

# € 1.495,20 per maand 
# € 345,05 per week
# € 69,01 per dag
# € 8,63 per uur

Op 1 januari van dit jaar was het minimumloon reeds met 0,53% gestegen, waardoor de totale loonstijging voor 2014 uitkomt 1,18%

Voor meer informatie over de minimumlonen 2014 en de tarieven voor de jeugdlonen kijk op onze pagina : minimumloon 2014

Op de pagina inkomstenbelasting vindt je informatie hoe en hoeveel belasting er berekend wordt over jouw loon.

Wil je weten hoe de hoogte van de minimumlonen zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, kijk dan op minimumlonen – historisch