Arbeidsrecht

Het onderwerp “Arbeidsrecht” is een zeer uitgebreide en complexe materie. Te groot om hier in zijn geheel te behandelen. Toch willen we op deze pagina enkele onderwerpen in het kort onder de aandacht brengen en bespreken. Dit zal duidelijkheid scheppen in enkele zaken waar je als werknemer mee te maken kan krijgen.

Arbeidsrecht

arbeidsrecht

arbeidsrecht

Arbeidsrecht is het geheel aan regels die van toepassing zijn op de juridische verhouding tussen een werkgever en werknemer en is van toepassing wanneer beide partijen een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan.
Het arbeidsrecht is nodig om werknemers te beschermen aangezien de verhouding tussen werkgever en werknemer niet gelijkwaardig is. Enkele zaken die geregeld worden door het arbeidsrecht zijn bijvoorbeeld de wettelijke verplichting tot betalen van minstens het minimumloon, betalen van vakantiegeld en verstrekken van verlofdagen.

Ook het ontslagrecht is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht.
Daarnaast hebben beide partijen verplichtingen naar elkaar wat goed werkgeverschap en werknemerschap genoemd wordt. De werknemer verplicht zich tot het verrichten van arbeid terwijl de werkgever daar een beloning tegenover stelt.

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen twee partijen, werkgever en werknemer, waarbij de werknemer zich verplicht onder het gezag van de werkgever arbeid te verrichten en hiervoor van werkgever loon ontvangt.
Drie zaken zijn hierin van belang : De gezagsverhouding, arbeid en loon.
Indien één van deze drie elementen ontbreekt, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een stage. Hier wordt doorgaans geen loon betaald en is derhalve geen arbeidsovereenkomst.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een schriftelijke afspraak tussen werkgever en werknemer die een beperking oplegt in de keuzemogelijkheid in het betrekken van een nieuw dienstverband na beëindiging van de huidige arbeidsovereenkomst.

Het concurrentiebeding verbiedt de werknemer na ontslag (vrijwillig of onvrijwillig) in dienst te treden bij een directe concurrent (soms afgebakend in een bepaalde afstand van de huidige werkgever). Of het concurrentiebeding verbiedt de werknemer contacten te leggen met relaties of klanten van de werkgever.

Een concurrentiebeding dient ten alle tijden schriftelijk overeen gekomen te worden en kan uitsluitend met meerderjarige werknemers afgesproken worden.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>