Uitkeringen

Omdat enkele uitkeringen, zoals bijstand en AOW gekoppeld zijn aan de minimumlonen, stijgen deze uitkeringen ook twee keer per jaar op 1 januari en 1 juli.

Op 1 juli 2014 is de hoogte van het minimumloon 8 euro per maand gestegen. De AOW uitkering is 9 euro per maand omhoog gegaan en de bijstandsuitkering is gestegen met 16 euro per maand.

De bijstandsuitkering voor een alleenstaande is in de eerste helft van 2014 € 643,41 per maand. Voor een alleenstaande ouder is dit bedrag € 900,77 per maand. Een (echt)paar ontvangt een bijstandsuitkering van € 1.286,81 per maand.

 

Hieronder de cijfers van het CBS met betrekking tot het aantal personen in Nederland die van een uitkering gebruik maken. Het gaat in dit overzicht om WW en Bijstand. De cijfers van andere uitkeringen zoals WAO zijn hier niet in opgenomen.