Minimumloon

In Nederland is net als in veel andere landen het minimumloon wettelijk geregeld. Hierdoor worden werknemers in de leeftijd van 23 jaar tot aan de AOW-leeftijd beschermd tegen onderbetaling. Doordat dit wettelijk bepaald is, mag geen enkele werkgever zijn personeel minder betalen dan de minimumlonen.

Wet minimumloon en vakantietoeslag

Op 27 november 1968 is de wet minimumloon en vakantietoeslag van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat elke werknemer van 23 jaar en ouder tot aan de wettelijke pensioenleeftijd recht heeft op betaling van een minimumloon. Tevens heeft deze wet bepaalt dat elke werknemer een vakantietoeslag dient te ontvangen van tenminste 8% van zijn verdiende jaarsalaris.

Minimumjeugdloon

minimum jeugdloonVoor jongeren van 15 tot 23 jaar is het minimum jeugdloon vastgelegd. Dit jeugdloon wordt berekend door middel van een percentage van het minimumloon te koppelen aan elke leeftijdsgroep. Elk jaar, totdat je 23 bent, zal jouw minimum jeugdloon een beetje groeien. Ben jij benieuwd wat jij minimaal kan gaan verdienen in je nieuwe baan? Wil je weten of je op dit moment wel minimaal het vastgestelde jeugdloon verdiend? Wil jij weten wat het minimumloon per uur is? Of per dag, week, maand of jaar? Hier vind je alle bedragen en overige informatie die je nodig hebt om te checken of jij genoeg verdient.

De schalen van het minimum jeugdloon beginnen bij 15 jaar. Dat is de leeftijd waarop je officieel mag gaan werken. Het uurloon is dan nog erg laag, maar stijgt elk jaar vrij snel. Tot dat je 23 jaar bent blijft je uurloon elk jaar stijgen. Vanaf je 23e jaar staat het in principe stil en loopt het alleen nog maar op dankzij de jaarlijkse verhoging van de minimumlonen.

Controle op naleving minimumloon

Inspectie SZW controleert regelmatig of werkgevers zich aan deze wettelijke minimumlonen houden. Helaas worden er nog steeds werknemers onderbetaald. De overheid pakt onderbetalers streng aan.
Door middel van deze site kan jij controleren of je in ieder geval minstens het minimumloon verdient.

Ben je van mening dat jouw werkgever minder betaald dan het wettelijk minimumloon, dan kan je een klacht indienen bij het SZW. Wij hebben de link naar het klachtenformulier SZW al voor je opgezocht. Als blijkt dat jij inderdaad te weinig verdient, dan kan jouw werkgever een boete opgelegd krijgen van maximaal €10.000,- Tevens zal hij verplicht worden het te weinig betaalde loon alsnog aan jou te betalen.

Wie heeft recht op het minimumloon?

Zoals gezegd is het minimumloon ingesteld om ELKE werknemer te beschermen en te garanderen van een bepaald loon. Er is geen enkele uitzondering. Of je nu een vast dienstverband hebt, een tijdelijk contract, werkt op uitzendbasis of thuiswerkt. Je hebt altijd recht op het minimumloon of minimum jeugdloon. Ook wanneer je als buitenlander werkt in Nederland of bij een buitenlands bedrijf werkt dat hier gevestigd is, heb je altijd recht op het minimumloon.
Er zijn veel werkgevers of CAO’s die hun werknemers meer betalen dan het minimumloon. Dit is afhankelijk van het soort werk en de compexiteit hiervan. Meer mag uiteraard altijd, minder nooit!

Hoe hoog is het minimumloon?

Het minimumloon wordt 2 keer per jaar bijgesteld. Dit wordt gedaan door het CBS op basis van gemiddelde lonen in Nederland en inflatie cijfers. Op 1 januari en 1 juli worden de nieuwste minimumlonen gepubliceerd.
Op dit moment is het minimumloon voor iemand van 23 jaar of ouder €1.485,60 per maand.

Bruto – Netto

Alle bedragen in de tabel voor minimumlonen, zijn Bruto bedragen. Zolang je weinig verdient, betaal je ook weinig inkomstenbelasting. Iedereen die werkt ontvangt zelfs nog een Heffingskorting van €2.001 per jaar. Dit komt er op neer dat dat je over de eerste pakweg €5.400 van je salaris per saldo geen belasting betaald.

Dus als je 17 jaar bent en dus €3,35 bruto per uur verdient en een bijbaantje hebt van 15 uur per week, verdien je €50,25 per week. Als je elke week precies deze uren werkt heb je aan het eind van het jaar 52 x €50,25 = €2.613 verdient. Daarbovenop komt nog 8% vakantiegeld, waardoor je totale jaarinkomen €2.822 wordt. Dit valt ruim onder de grens van €5.400 per jaar. Je zou dus helemaal geen belasting betaald moeten hebben. Indien jouw werkgever toch belasting heeft ingehouden loont het misschien de moeite om belasting terug te vragen bij de belastingdienst.

Meer weten over belastingen, inhoudingen of toeslagen? Kijk dan op belasting-schijven.nl

Minimumloon vanaf 1 januari 2013

Minimumloon2013

Minimumloon wetenswaardigheden

Toen in 1968 het wettelijk minimumloon ingevoerd werd, bedroeg een weekloon 100 gulden. Per maand verdiende iemand vanaf 23 jaar in 1968, 433 gulden, omgerekend ongeveer €196,-

Veel, maar nog niet alle landen in Europa hanteren een minimumloon. Op dit moment hebben 7 van de 28 Europese Lidstaten nog geen minimumloon. Dit geldt oa voor Duitsland. Al jaren is de Duitse politiek bezig met het invoeren van een minimumloon, echter tot op heden onsuccesvol.

Berekenen week-,dag-,uurloon

Omdat alleen het minimumloon per maand door de overheid wordt vastgesteld, dienen de lonen per week, dag of uur berekend te worden.

Een weekloon is te berekenen door het maandloon te delen door 4,333.

Een dagloon is te berekenen door het maandloon te delen door 21,665

Een uurloon is te berekenen door het maandloon te delen door:

173.32 bij een 40-urige werkweek
164.65 bij een 38-urige werkweek
155.98 bij een 36-urige werkweek

 

 

 

Voor de meest recente bedragen van de minimumlonen kan je kijken op de pagina : minimumlonen 2014.

Voor de historische minimumlonen kan je kijken op de volgende pagina’s :

minimumlonen 2011

minimumlonen 2012

minimumlonen 2013