minimumloon 2014

Twee keer per jaar worden door de overheid de minimumlonen vastgesteld. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli van elk jaar. De stijging van de minimumlonen wordt bepaald aan de hand van de inflatiecijfers en de gemiddelde CAO stijgingen in Nederland. Op onze pagina, minimumlonen-historisch kan je de stijging van de minimumlonen van de afgelopen jaren terug vinden.

Recht op minimumloon

minimumloonIedereen die werkt in Nederland heeft recht op het minimumloon. Dit is wettelijk bepaald en een werkgever mag nooit minder betalen dan dit wettelijk vastgelegde minimumloon. Wanneer een werkgever toch minder betaald dan het minimumloon is hij strafbaar en riskeert hiermee hoge boetes. Vergelijk jouw maandloon op je loonstrook met de cijfers op onze site. Wanneer je parttime werkt moet je uiteraard jouw loon eerst omrekenen naar het fulltime bedrag. Vaak staat op je loonstrook je uurloon en maandloon vermeld. Tevens vermelden veel loonstroken het minimumloon.

Minimum Jeugdloon

Werknemers jonger dan 23 jaar krijgen een percentage van het minimumloon betaald. Dit wordt het minimum jeugdloon genoemd. Elke leeftijd vanaf 15 tot 23 jaar heeft een door de overheid bepaald percentage van het wettelijk minimumloon. Onderaan deze pagina staat de tabel met alle percentages van de minimum jeugdlonen.

Minimumlonen tweede helft 2014

De minimumlonen per 1 juli 2014 zijn ten opzichte van de bedragen van 1 januari 0,65% gestegen, waardoor de bedragen van het minimumloon er als volgt uit zien:

# € 1.495,20 per maand 
# € 345,05 per week
# € 69,01 per dag
# € 8,63 per uur

Hieronder vindt je de bedragen voor de minumum jeugdlonen per 1 juli 2014. Daaronder vindt je de bedragen van de minumumlonen en minimum jeuglonen voor de eerste helft van 2014.

Minimum jeugdloon vanaf 1 juli 2014

Bruto   minimumjeugdlonen per 1 juli 2014
Leeftijd % minimumloon per maand  per week per dag per uur
vanaf 23 jaar 100% € 1.495,20 € 345,07 € 69,01 € 8,63
22   jaar 85% € 1.270,92 € 293,31 € 58,66 € 7,33
21   jaar 72.5% € 1.084,02 € 250,18 € 50,04 € 6,25
20   jaar 61.5% € 919,55 € 212,22 € 42,44 € 5,31
19   jaar 52.5% € 784,98 € 181,16 € 36,23 € 4,53
18   jaar 45.5% € 680,32 € 157,01 € 31,40 € 3,93
17   jaar 39.5 % € 590,60 € 136,30 € 27,26 € 3,41
16   jaar 34.5% € 515,84 € 119,05 € 23,81 € 2,98
15   jaar 30% € 448,56 € 103,52 € 20,70 € 2,59

 

Minimumlonen eerste helft 2014

Op 1 januari 2014 zijn de wettelijke minimumlonen weer aangepast. Ten opzichte van het laatste minimumloon dat op i juli 2013 bepaalt was, is het huidige minimumloon met 0,53% gestegen. Hierdoor komt het minimumloon voor de eerste helft van 2014 op € 1.485,60 per maand. Van dit maandloon worden de volgende minimum week-, dag- en uurlonen afgeleid:

minimumloon 1-jan-14
minimumloon per maand € 1.485,60
minimumloon per week € 342,86
minimumloon per dag € 68,57
minimumloon per uur € 8,57

Het minimumloon is de basis voor het minimum jeugdloon. Elke werknemer van 23 jaar en ouder ontvangt het minimumloon. Werknemers jonger dan 23 jaar ontvangen een deel van dit minimumloon. Voor het minimum jeugdloon gelden dezelfde regels als voor het wettelijk minimumloon. Deze bedragen zijn het minimale dat een werkgever dient te betalen. Meer mag wel, minder niet.

Bruto   minimumjeugdlonen per 1 januari 2014
Leeftijd % minimumloon per maand  per week per dag per uur
vanaf 23 jaar 100% € 1.485,60 € 342,86 € 68,57 € 8,57
22   jaar 85% € 1.262,76 € 291,43 € 58,29 € 7,29
21   jaar 72.5% € 1.077,06 € 248,57 € 49,71 € 6,21
20   jaar 61.5% € 913,64 € 210,86 € 42,17 € 5,27
19   jaar 52.5% € 779,94 € 180,00 € 36,00 € 4,50
18   jaar 45.5% € 675,95 € 156,00 € 31,20 € 3,90
17   jaar 39.5 % € 586,81 € 135,43 € 27,09 € 3,39
16   jaar 34.5% € 512,53 € 118,29 € 23,66 € 2,96
15   jaar 30% € 445,68 € 102,86 € 20,57 € 2,57

Denk je dat je minder verdient dan het wettelijk minimumloon of het minimum jeugdloon, dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het SZW. Download hier het klachtenformulier van het SZW.

Meer uitleg over het ontstaan van de regeling wettelijk minimumloon vind je op de homepage van deze site: minimum-lonen.nl

De meest recente bedragen van het minimumloon vindt je op onze pagina : minimumloon 2016