Koopkracht

Op het nieuws horen we regelmatig de term “Koopkracht” voorbij komen. Er wordt dan vaak gesproken over een dalende of stijgende koopkracht. Maar wat houdt deze term nu eigenlijk is?
Het begrip wordt gebruikt om de ontwikkeling van het inkomen vast te stellen of ten behoeve van welvaartsverschillen tussen huishoudens in kaart te brengen.
Koopkrachtcijfers worden vaak gedifferentieerd naar doelgroepen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om specifiek in kaart te brengen hoe de koopkrachtontwikkeling voor minima, gezinnen met kinderen, middeninkomens of andere (sub)groepen uitpakt.

Wat is Koopkracht?

Koopkracht is het aantal goederen dat een persoon of huishouden kan kopen met het besteedbaar inkomen.

Wat is dan “besteedbaar inkomen”?

Het besteedbare inkomen is het bruto-inkomen verminderd met:

• betaalde inkomensoverdrachten;
• premies inkomensverzekeringen;
• premies ziektekostenverzekeringen;
• belastingen op inkomen en vermogen.

De term “inkomensoverdrachten” zijn bijvoorbeeld betaalde alimentaties.
Je besteedbaar inkomen is dus je netto-loon min betaalde alimentatie, ziektekostenverzekering en vermogensbelasting.

Is het besteedbaar inkomen dan gelijk aan de term “Koopkracht”?

Nee. Besteedbaar inkomen is een bedrag. Koopkracht is het aantal goederen dat je met dat bedrag kan kopen.
Wanneer je besteedbaar inkomen gelijk blijft, maar de goederen die je wil kopen worden duurder, dan kan je minder goederen kopen en daalt dus je koopkracht.
Wanneer je besteedbaar inkomen stijgt en de goederen gelijk blijven in prijs, stijgt je koopkracht.

Vooral stijgende zorgpremies, huurprijzen, inkomstenbelasting en dalende hypotheekrenteaftrek, kinderbijslag, hebben bijgedragen aan een dalende koopkracht in Nederland.
Daarentegen hebben de lage brandstof en energieprijzen weer een positief effect op onze koopkracht.

koopkracht 2015

koopkracht